Profielwerkstukbiologie.nl
Profielwerkstuk onderwerpen, ideen, opdrachten & voorbeelden.
Alles onder n dak.
Profielwerkstuk biologie onderwerpen, ideen en meer!
headerImg2

Terug

Profielwerkstuk Biologie Onderwerp: Water & Energie

Ben jij havist of vwoer en zoek je hulp bij het maken van je profielwerkstuk (PWS)? Of wil je meer informatie over water en energie? Dan ben je hier aan het juiste adres. Op deze website vind je uiteenlopende en interessante onderwerpen en handige links die relevant zijn voor het onderwerp maar ook algemene tips voor het schrijven van je PWS.

Onderwerpen

Water en energie is een thema waar je veel kanten mee op kunt voor je PWS. 

Terugwinnen van energie
De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Terugwinning van energie en energiebesparing worden steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem zijn er mogelijkheden.

Hieronder vind je handige links:

Waterzuivering
Schoon drinkwater wordt steeds schaarser in de wereld, terwijl de vraag naar schoon drinkwater voor mensen steeds groter wordt. Hoeveel waarde hecht jij aan schoon drinkwater? Wil jij aan de slag met waterzuivering? Naast het zuiveren van drinkwater kan je ook kijken naar de zuivering van afval water of huishoudelijk water.

Hieronder vind je handige links:

Internationale waterveiligheid
Door klimaatverandering neemt het risico op overstromingen toe. Om dat risico te beperken moet er gewerkt worden aan waterveiligheid. Jij kan daar een rol in spelen. Wil jij weten welke maatregelen voor waterveiligheid er worden genomen?

Hieronder vind je handige links:

Waterkwaliteit
Je kan op verschillende manieren kijken naar waterkwaliteit. Bij het beoordelen van de kwaliteit is het belangrijk om te weten waar water voor gebruikt wordt. Aan drinkwater worden andere eisen gesteld dan water dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld in te zwemmen. Wil jij weten welke soorten organismen in de watermassa leven? Wil jij zicht krijgen op waterkwaliteit van bijvoorbeeld water uit de sloot of uit een put? Dan is waterkwaliteit een geschikt onderwerp voor jou!

Hieronder vind je handige links:

Algemene tips

Wat is een profielwerkstuk?
Een profielwerkstuk (PWS) is een praktische opdracht die je als havist of vwoer in de laatste klas uit de bovenbouw moet uitvoeren. Deze opdracht is een onderdeel van je schoolexamen en bereidt je voor op de overstap naar een vervolgstudie.

Je mag met meerdere personen een PWS maken. Je maakt samen of alleen een uitgebreid werkstuk over een onderwerp die aansluit bij je gekozen profiel.

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij

Wil je weten hoe je een profielwerkstuk moet schrijven?

Lees dan het stappenplan.

Veel gemaakte fouten
De meest voorkomende fouten bij het maken van een profielwerkstuk zijn:

  • Je onderzoeksvraag is te breed of te smal. Als je onderzoeksvraag te breed is dan bestaat de kans dat je de vraag niet kan beantwoorden vanwege het tijdsbestek. Is je onderzoeksvraag te smal dan heeft het te weinig diepgang voor een profielwerkstuk.
  • Je hebt tekst letterlijk overgenomen uit andere documenten. Probeer zelf te formuleren en als je letterlijk citeert dan moet je de bron vermelden.
  • Je hebt geen backup gemaakt van je profielwerkstuk. Maak altijd een backup om te voorkomen dat je straks geen profielwerkstuk kunt inleveren.
  • Je vraagt onvoldoende feedback. Betrek je docent erbij. Hij of zij moet straks je profielwerkstuk beoordelen.